Ester Bezerra

Cuvânt – Scut

“Cât despre Dumnezeu, calea Lui este desăvârșita, cuvintele Domnului sunt încercate; El este un scut pentru toți cei ce se se adăpostesc în El.”

Voința lui Dumnezeu– Viață aici și în cer

“Iar lumea și pofta ei trec, însă cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.” 1 Ioan 2.17

Voința lui Dumnezeu– să slujim bine pe toți

“Slujiţi cu râvnă, ca şi cum aţi sluji Domnului, nu unor oameni…”

Voința lui Dumnezeu – să Îl înțelegem și să Îl cunoaștem!

“Nu fiţi neînţelepţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului.”

Voința lui Dumnezeu – Ascultarea noastră

“Care dintre cei doi a făcut voia tatălui?: Primul! I-au răspuns ei. Isus le-a zis: Adevărat…